ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

1. AdventureJack.ee veebipoest ostja (edaspidi Klient) isikuandmete vastutav töötleja on AdventureJack.ee veebipood (edaspidi AdventureJack.ee), mida haldab Adventure Jack OÜ, registrikoodiga 16323739, aadress: Heinavälja 4-80, 10617, Tallinn, Eesti Vabariik.

2. AdventureJack.ee töötleb Kliendi esitatud isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud nõuetega. Töödeldavateks isikuandmeteks on andmed, mida küsitakse Kliendilt veebipoe konto registreerimisel ja/või Tellimuse vormistamisel (ees- ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, ostukorvi sisu ja ostude ajalugu, pangakonto number).

3. AdventureJack.ee töötleb Kliendi isikuandmeid Tellimuste täitmiseks (sh. Tellimusega seotud teadete edastamiseks) toodete kättetoimetamiseks, püsikliendi pakkumiste ja uudiste koostamiseks ning edastamiseks.

4. AdventureJack.ee ei edasta Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a kullerteenust pakkuvale ettevõtjale ulatuses, mis on vajalik Toodete Kliendile kättetoimetamiseks ja seda üksnes Tellimuse täitmise eesmärgil ning volitatud töötlejad tagavad sama isikuandmete kaitse taseme nagu AdventureJack.ee.

5. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks, kliendieelistuste analüüsimiseks ning mh. tarbijavaidluste lahendamise eesmärgil.

6. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

7. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr. ja kliendi nimi töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi (klienditugi). E-posti kasutatakse arvete saatmiseks ning telefoni nr. kasutatakse saadetise saabumisaja teavitamiseks.

8. AdventureJack.ee veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

9. Kui AdventureJack.ee veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.

10. Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik AdventureJack.ee veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

11. Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete muutmist või kustutamist, v.a kui seadus sätestab teisiti, pöördudes selleks avaldusega AdventureJack.ee poole e-posti aadressil info@adventurejack.ee.

12. Kui Klient on avaldanud soovi ja andnud nõusoleku AdventureJack.ee veebipoe poolt koostatud uudiskirjade ja/või personaalsete pakkumiste saamiseks, on Kliendil alati õigus võtta tagasi see nõusolek, saates vastavasisulise avalduse e-posti aadressile info@adventurejack.ee.

13. Kliendil on igal ajal õigus pöörduda oma isikuandmete ülekandmiseks mõnele muule andmetöötlejale pöördudes digitaalselt allkirjastatud taotlusega AdventureJack.ee poole e-posti aadressil info@adventurejack.ee . AdventureJack.ee-l on õigus keelduda isikuandmete mõnele muule andmetöötlejale otse edastamisest juhul, kui andmete edastamine kolmandale isikule ei ole AdventureJack.ee hinnangul turvaline.

14. Juhul, kui Klient leiab, et isikuandmete töötlemisel AdventureJack.ee veebipoe ostukeskkonnas rikutakse tema õigusi, on Kliendil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni ja/või kohtu poole.