MÜÜGITINGIMUSED

1. MÜÜGITINGIMUSTE KEHTIVUS
1.1. Müügitingimused kehtivad AdventureJack.ee veebipoest ostja (edaspidi Klient) ja ettevõtte Adventure Jack OÜ, reg. nr. 16323739 (edaspidi AdventureJack.ee) vahel kaupade ja teenuste
ostmisel.
1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad AdventureJack.ee veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS),
tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.
1.3. AdventureJack.ee jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse AdventureJack.ee veebilehel.


2. HINNAINFO
2.1. Kõik AdventureJack.ee veebipoes märgitud hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu 22%.
2.2. Hinnale võib lisanduda kohaletoimetamise tasu vastavalt tellimuse vormistamise käigus valitud tarneviisile.
2.3. AdventureJack.ee jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse AdventureJack.ee veebilehel.
2.4. Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.


3. TELLIMUSE VORMISTAMINE
3.1. Teave kauba kohta ja selle omadused on esitatud AdventureJack.ee veebipoes vahetult kauba juures.
3.2. Toodete tellimiseks leidke sobivad tooted ja lisage need ostukorvi. Oma ostukorvi sisu saate vaadata, kui vajutate veebilehe päises, paremas nurgas asuvale ostukorvi ikoonile.
3.3. Enne tellimuse vormistamist palume valida tellimuse kohaletoimetamiseks sobilik tarneviis.
3.4. Enne maksma siirdumist tuleb nõustuda ja kinnitada müügitingimustega ja isikuandmete töötlemise põhimõtetega.
3.5. Tellimuse vormistamiseks vajutage nupule „Maksma“.
3.6. Makseid vahendab Montonio Finance . Tasumine toimub väljaspool AdventureJack.ee veebipoodi turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas.
3.7. AdventureJack.ee veebipoe omanik on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance-le.
3.8. Toodete eest tasumiseks, valige endale sobiv pangalink ja vajutage “Esita tellimus”.
3.9. Seejärel sunatakse Teid valitud internetipanka tasumisele. Tellimuse kinnitus ja arve koopia saadetakse Teie e-posti aadressile.
3.10. Tooted komplekteerime ja postitame Teile pärast arve tasumist.


4. MÜÜGILEPINGU JÕUSTUMINE
4.1. Klient seob ennast tellimuse ja selle eest tasumisega pärast vajutamist nupule „Esita Tellimus”.
4.2. Müügileping jõustub hetkest, kui tellimuse kogusumma on laekunud Adventure Jack OÜ arveldusarvele.
4.3. Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14-päeva jooksul teate saatmisest.


5. KOHALETOIMETAMINE
5.1. Kliendil on valida järgmiste tarneviiside vahel: “Tarne kulleriga soovitud aadressile” või “Tulen ise järele”.
5.2. Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib AdventureJack.ee tellimuse ning väljastab selle ettevõtte logistikapartneritele kohaletoimetamiseks või informeerib klienti tellimuse komplekteerimisest ja ise järele tulemise võimalusest.
5.3. Tegeleme komplekteerimisega ja logistikapartneritele väljastamisega tööpäevadel, kl. 09:00 – 17:00.
5.4. Tellimus jõuab kliendi poolt valitud aadressile 2-4 tööpäeva jooksul.
5.5. Tellimusele saab eelneval kokkuleppel ise järele tulla AdventureJack.ee väljastuspunkti, aadressil Paekna tee 18, Paekna, Kiili vald, Harju maakond. Klientidele väljastame laost kaupa tööpäevadel, kl. 09:00 – 17:00. Võimalusel oleme väljastusaegade osas paindlikud.
5.6. Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.
5.7. AdventureJack.ee ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida AdventureJack.ee ei saanud mõjutada ega ette näha.


6. TAGANEMISÕIGUS
6.1. AdventureJack.ee veebipoest ostetud toodetele kehtib alates kauba kättesaamisest 14-päevane tagastamisõigus. Juhul kui veebipoest tellitud toode Kliendile ei sobi, võib ta selle põhjendusi esitamata AdventureJack.ee-le tagastada.
6.2. Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.
6.3. Kauba tagastamiseks tuleb saata kirjalik taganemisavaldus aadressile info@adventurejack.ee. AdventureJack.ee veebipood soovitab Kliendil avaldusesmärkida ka taganemise põhjus.
6.4. 14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes.
6.5. Tagastatavad tooted peavad olema kasutamata, säilinud kaubandusliku välimusega ning kahjustamata originaalpakendis.
6.6. Kauba tagastamisel on Klient kohustatud tagastatava kauba toimetama AdventureJack.ee veebipoele isiklikult või mõne muu transporditeenuse pakkuja vahendusel 14-päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi teate AdventureJack.ee veebipoele jõudmisest.
6.7. Tagastamisega seotud kulud tasub Klient.
6.8. Toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Kliendi poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30-päeva jooksul arvates päevast, kui kaup oli AdventureJack.ee veebipoele tagastatud.
6.9. Veebipood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.
6.10. 14-päevane taganemisõigus ei kehti kaubale, kui:
▪ seda on kasutatud;
▪ see on kokku monteeritud ja /või auto katusele proovitud ja sinna kinnitatud (katusetelgi puhul);
▪ rikke on põhjustanud toote vale kasutamine (juhendi järgimata jätmine);
▪ tootel on mehaanilised vigastused või see on purunenud (nt kukkumise tõttu);
▪ tegemist on seadme normaalse kulumise ning vigade korral, mis ei halvenda seadme väärtust ega kasutust;
▪ seadet on parandanud maaletooja poolt mittevolitatud hooldaja.


7. VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD
7.1. AdventureJack.ee veebipood vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab AdventureJack.ee veebipoe ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
7.2. AdventureJack.ee ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida AdventureJack.ee ei saanud mõjutada ning mille saabumist AdventureJack.ee veebipood ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).


8. PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD
8.1. AdventureJack.ee veebipood vastutab Kliendile müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale.
8.2. Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale.
8.3. Kliendil on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul AdventureJack.ee veebipoe poole, esitades arve või tellimuse kinnituse, mille alusel kauba eest tasuti. Kaubal puuduse ilmnemisel palub AdventureJack.ee veebipood lõpetada kauba kasutamise !
8.4. AdventureJack.ee veebipood ei vastuta Kliendi süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise, mitte eesmärgipärase kasutamise, valesti monteerimise või paigaldamise tõttu, õnnetusjuhtumi või üleekspluateerimise tulemusena. Samuti kui tegemist on toote tavapärasest kasutamisest tingitud normaalse kulumisega.
8.5. Kui Müüjal on põhjust kahelda selles, kas tootel ilmnenud viga on tingitud tootmispraagist või Kliendi süül, tõendatakse vea tekke põhjused ekspertiisis.
8.6. Esimese kuue kuu jooksul pärast ostu sooritamist on puuduste tekkimise põhjuste tõendamise kohustus AdventureJack.ee veebipoel.
8.7. Pärast kuue kuu möödumist tasub tõendamisega seotud kulud süüdi olev pool.
8.8. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada pretensioon e-posti aadressile info@adventurejack.ee. Pretensioonis tuleb ära märkida: Kliendi nimi ja kontaktandmed, kaebuse esitamise kuupäev, kaubal esinev puuduse kirjeldus ja AdventureJack.ee veebipoele esitatav nõue. Viidata tuleb tehingu sooritamist või garantiid tõendavale dokumendile või lisada kaebusele selle koopia.
8.9. AdventureJack.ee menetleb ja vastab Kliendi esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15-päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
8.10. Kui Veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest Veebipood vastutab, parandab või asendab Veebipood puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Veebipood ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.
8.11. Kliendil on õigus nõuda AdventureJack.ee veebipoelt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui AdventureJack.ee veebipoel ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub või AdventureJack.ee veebipood ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud.
8.12. Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
8.13. Kohtuvälise lahendi leidja internetipõhiste tarbijavaidluste lahendamisel vastavalt Euroopa parlamendi ja nõukogu (EL) määrusele 524/2013: vajuta siia.


9. GARANTIIAEG JA TINGIMUSED
9.1. AdventureJack.ee veebipood vahendab müüdud kaupadele tootja garantiid. Adventure Kings tootja tehasegarantii on 1 (üks) aasta.
9.2. Garantiiaeg hakkab kehtima kauba väljastamise saatedokumendi kuupäevast.
9.3. Müüja on kohustatud lubatud perioodil kõrvaldama defektid mida tootja määratleb oma garantiitingimustes ja milleks on:
• Kõik disaini- või tootmisdefektid, mille tulemusel toode ei vasta tootekirjeldusele.
• Kõik disaini- või tootmisdefektid, mille tõttu ei saa rakendada tootele ette nähtud kasutamise otstarvet.
Garantii ei kata:
• Kahjustusi, mis on põhjustatud valesti monteerimise või paigaldamise tõttu, ebakorrektsest kasutamisest või omaalgatusliku modifitseerimise tõttu.
• Toote eemaldamise ja uuesti paigaldamise kulu (katusetelgi puhul).
• Transpordikulusid mis tekivad seoses toote garantiitingimuste täitmisega.
• Transpordil tekkinud kahjusid.
• Mis tahes kahju, mis on otseselt või kaudselt seotud asjaoluga, et toodet ei saanud tootmisdefekti tõttu kasutada (näiteks ära jäänud automatk katusetelgi puhul).
• Kahju mis on põhjustatud putukate või näriliste poolt.
• Kahju mis on tekkinud õnnetusjuhtumi tõttu.
• Kahjusid mis on tekkinud toote tavapärasest kasutamisest tingitud normaalse kulumisega.


10. KLIENDI ÕIGUS PÖÖRDUDA TARBIJAKAEBUSTE KOMISJONI POOLE
10.1. Kui AdventureJack.ee veebipood on keeldunud Kliendi kaebust lahendamast või Klient ei ole nõus AdventureJack.ee veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud Tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Klient esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Kleint võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on välja toodud Tarbijakaitseameti koduleheküljel www.tarbijakaitse.ee. Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusesse www.consumer.ee.


ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

1. AdventureJack.ee veebipoest ostja (edaspidi Klient) isikuandmete vastutav töötleja on AdventureJack.ee veebipood (edaspidi AdventureJack.ee), mida haldab Adventure Jack OÜ, registrikoodiga 16323739, aadress: Heinavälja 4-80, 10617, Tallinn, Eesti Vabariik.
2. AdventureJack.ee töötleb Kliendi esitatud isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud nõuetega. Töödeldavateks isikuandmeteks on andmed, mida küsitakse Kliendilt veebipoe konto registreerimisel ja/või Tellimuse vormistamisel (ees- ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, ostukorvi sisu ja ostude ajalugu, pangakonto number).
3. AdventureJack.ee töötleb Kliendi isikuandmeid Tellimuste täitmiseks (sh Tellimusega seotud teadete edastamiseks) toodete kättetoimetamiseks, püsikliendi pakkumiste ja uudiste koostamiseks ning edastamiseks.
4. AdventureJack.ee ei edasta Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a kullerteenust pakkuvale ettevõtjale ulatuses, mis on vajalik Toodete Kliendile kättetoimetamiseks ja seda üksnes Tellimuse täitmise eesmärgil ning volitatud töötlejad tagavad sama isikuandmete kaitse taseme nagu AdventureJack.ee.
5. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks, kliendieelistuste analüüsimiseks ning mh. tarbijavaidluste lahendamise eesmärgil.
6. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
7. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi). E-posti kasutatakse lisaks arvete saatmiseks ning telefoni nr kasutatakse pakiautomaati jõudnud kauba teavitamiseks
8. AdventureJack.ee veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.
9. Kui AdventureJack.ee veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.
10. Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik AdventureJack.ee veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.
11. Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete muutmist või kustutamist, v.a kui seadus sätestab teisiti, pöördudes selleks avaldusega AdventureJack.ee poole e-posti aadressil info@adventurejack.ee.
12. Kui Klient on avaldanud soovi ja andnud nõusoleku AdventureJack.ee veebipoe poolt koostatud uudiskirjade ja/või personaalsete pakkumiste saamiseks, on Kliendil alati õigus võtta tagasi see nõusolek, saates vastavasisulise avalduse e-posti aadressile info@adventurejack.ee.
13. Kliendil on igal ajal õigus pöörduda oma isikuandmete ülekandmiseks mõnele muule andmetöötlejale pöördudes digitaalselt allkirjastatud taotlusega AdventureJack.ee poole e-posti aadressil info@adventurejack.ee . AdventureJack.ee-l on õigus keelduda isikuandmete mõnele muule andmetöötlejale otse edastamisest juhul, kui andmete edastamine kolmandale isikule ei ole AdventureJack.ee hinnangul turvaline.
14. Juhul, kui Klient leiab, et isikuandmete töötlemisel AdventureJack.ee veebipoe ostukeskkonnas rikutakse tema õigusi, on Kliendil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni ja/või kohtu poole.